Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.

October 15, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.

Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.
Khẩu hiệu chủ đề của Hội chợ Canton lần thứ 130 là "Canton Fair Global Share" và "Canton Fair Global Share" bằng tiếng Anh.

“Canton Fair World Thế giới cùng có lợi” thể hiện chức năng và giá trị thương hiệu của Canton Fair.Sự độc đáo có nguồn gốc từ "Tương tác rộng rãi và mang lại lợi ích cho thế giới", thể hiện khái niệm "Hòa hợp toàn cầu, Hòa hợp và Chung sống", nêu bật trách nhiệm chung của Trung Quốc trong việc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định nền kinh tế thế giới và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại trong tình hình mới.
Chào mừng bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi, Gian hàng 018, Hội trường 10.1, để tham khảo ý kiến ​​và đàm phán kinh doanh.

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.  0tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.  1tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10.  2