China Kingmax Industrial Co.,ltd.
Công ty
Sản phẩm
Máy ép trái cây cam
Máy ép trái cây thương mại Orange
Máy ép trái cây tự động
Máy bán nước cam
Máy Uống lạnh
Máy trượt tuyết
Máy bán hàng tự động
Nước trái cây Juice Dispenser
Thùng đựng đồ uống thương mại
Máy sục Margarita
Máy máng trượt đông lạnh
Máy ép trái cây Citrus điện
Nước trái cây ép Extractor
Máy ép trái cây cam
Máy làm kem mềm
Máy bán đồ ăn nhẹ và đồ uống
Máy bán kem mềm