Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ

May 10, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ

Vào ngày 10 tháng 5, Konmax đã sắp xếp các mẫu máy đông lạnh khác nhau đến NY, Hoa Kỳ.

Với tình hình đại dịch ngày càng trở nên tốt hơn, khách hàng của chúng tôi nhanh chóng bán máy ép bùn đông lạnh, sản phẩm ứng dụng gia đình được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, cửa hàng và quán bar mở cửa trở lại và phục hồi kinh doanh rất nhanh chóng. của dòng làm cho hoạt động kinh doanh của họ phát triển nhanh chóng.

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ  0

15 lít 3 thùng.

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ  1

 

15 lít 2 thùng

 

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ  2

12 lít 2 thùng và 3 thùng

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ  3

Đóng gói bằng hộp gỗ

 

tin tức mới nhất của công ty về Máy Margarita Slush được Phần Lan và Nạp đến Hoa Kỳ  4

Đang tải ảnh