Thông báo ngày lễ Konmax

June 11, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo ngày lễ Konmax

Thông báo ngày lễ Konmax

Kính thưa toàn thể các phòng ban:
Theo lịch nghỉ năm 2021 do Văn phòng Quốc vụ viện công bố, kết hợp với tình hình thực tế của công ty, thông báo sắp xếp ngày nghỉ trong Lễ hội Thuyền rồng như sau:
Lễ hội Thuyền rồng năm 2021 được nghỉ từ ngày 12 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021. Nghỉ lễ 3 ngày và sẽ đi làm vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Các biện pháp phòng ngừa:
1. Người phụ trách từng bộ phận được yêu cầu tổ chức kiểm tra an toàn trước kỳ nghỉ, điều tra phòng chống cháy nổ.
2. Trong những ngày nghỉ, vui lòng giữ liên lạc điện thoại di động không bị chặn
3. Người lao động có nhu cầu ra ngoài trong ngày nghỉ lễ cần chú ý bảo hộ an toàn để tránh xảy ra tai nạn.
4. Quà phúc lợi Lễ hội Thuyền rồng năm nay của công ty là Hộp quà Wufangzhai Zongzi, mỗi người một hộp.
chúc toàn thể nhân viên có một Lễ hội Thuyền Rồng vui vẻ.

Văn phòng nhân sự Konmax

11 tháng 6 năm 2021